Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Sikertelen képviselői indítvány

2011.02.26

 

Napirendre sem került

 

Molnárné Troppert Mária képviselőasszony, több civil szervezet és egy párt támogatásával azt kezdeményezte, hogy Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. február 23-i testületi ülésen tűzze napirendre a község alapításkori nevének, Hercegfalva visszavételének kérdését, és aznap szavazással döntsön róla. Ez végül nem történhetett meg, miután három igen és három nem szavazat mellett egy tartózkodás volt, így még napirendre sem kerülhetett az ügy.

 

Az előterjesztett indítvány indoklása

 

"Hercegfalva község nevét 1951. február 18-án a Magyar Népköztársaság belügyminisztere közleményben Mezőfalvára változtatta. A községnév megváltoztatása a Magyar Dolgozók Pártja 1951. február 24-én nyíló II. Pártkongresszusához volt időzítve, a „kongresszusi felkészülés” és a „kommunista példamutatás és áldozatvállalás” jegyében történt.

 

Herceghalom, Hercegszántó és Hercegkút nem részesült hasonló megkülönböztetett figyelemben. A Hercegfalva községet „szocialista élfaluvá“ szervező hatalmi akarat minden kétséget kizáróan a járásban épülő Dunai Vasművel és az első szocialista várossal (1951. novembertől: Sztálinváros) magyarázható. Az MDP ugyanakkor igyekezett a névváltoztatást „alulról jövő” kezdeményezésnek feltüntetni: a helyi tanáccsal a járási pártbizottság küldöttje által felügyelt, zárt ülésen mondatták ki a község új nevét, fejlesztési támogatás ígérete mellett.

 

A fentiek alapján a kérelmezők a Hercegfalva név eltörlését nem tekintik sem demokratikusnak, sem a mai hazai és nemzetközi joggal összeegyeztethetőnek.

 

A Hercegfalva név visszaállítását több alkalommal helyi lakossági kezdeményezés szorgalmazta. Kéri András 1956-ban foglalta kiáltványba, majd külföldre menekült; a rendszerváltás után dr. Békési Béla állatorvos szervezett véleménynyilvánító szavazást; 2001-ben pedig Jamniczky Zoltán egyetemista és Molnárné Troppert Mária tanárnő vezetésével folyt aláírásgyűjtés; 2010-ben Horváth Béla történelemtanár közszereplők körében gyűjtött aláírásokat Mezőfalva polgármesteréhez címzett kérelméhez. A régi községnév visszaállításának önzetlen szándéka napjainkig töretlen. Az 1950-es évek propagandája által lejáratott községnevet az utóbbi évek helytörténeti írásai és előadásai, és a település alapításának idei 200. évfordulója helyezték újra a figyelem középpontjába.

 

A 2001. évi lakossági kezdeményezés nyomán az Országos Földrajzi-név Bizottság 39/391. számmal támogató határozatot hozott a Hercegfalva név visszavételéről.

 

Mezőfalva Nagyközség Jegyzője tájékozódott a névváltoztatással járó költségvonzatokról, és megállapította, hogy költözéssel nem járó címváltozás a lakosságra nem ró költségterheket. Az önkormányzatot terhelő költségek - az éves kerethez mérten - nem jelentősek.

 

A 200 éves Hercegfalva név visszaállításával nem az 1940-es évek szélsőséges hangulatának felidézése a cél; a hitleri politika gerjesztette nemzetiségi ellentétek és a nagybirtokrendszer okozta gazdasági egyenlőtlenségek már a múlté. A község régi nevének visszaállításával a kérelmezők kizárólag a községalapító József nádor főhercegnek, valamint a községépítő Zirci Ciszterci Apátság apátjának, Dréta Antalnak; kettőjük alkotó, Magyarországot fejlesztő munkájának, jövőbelátó szellemének kívánnak örök emlékét állítani, és azt továbbörökíteni.

 

A Hercegfalva név visszaállításával a kérelmezők sorsközösséget vállalnak mindazon hercegfalvi szülöttekkel, akik 1946-ban ártatlanul, kizárólag német nemzetiségük miatt váltak kollektív büntetés - kitelepítés - áldozataivá, és így a Hercegfalva név visszaállítása ügyében sosem szólalhattak fel.

 

A községalapítók, a községünket 140 évig éltető lakosok, és az 1956-os forradalmárok megérdemlik azt a tiszteletet, hogy ma felülkerekedjünk a megszokás hatalmán.

 

A kérelmezők mindazonáltal büszkék Mezőfalva község fejlődésére és gyarapodására, elismerik az elmúlt 60 év minden egyéni és közösségi sikerét, melyek maradandó értéket teremtettek. A kérelmezők a mezőfalvi évtizedek történetének kutatását, megörökítését fontosnak tartják és a jövőben kiemelten ösztönözni kívánják.

 

A kérelmezők szíves megértését kérik mindazon személyeknek, akiknek Mezőfalva születésük helye, és azoknak, akik a Mezőfalva névhez érzelmileg kötődnek. Reményünket fejezzük ki, hogy régi-új községünktől - a mindenkori névtől függetlenül - a jövőben sem fordulnak el, fejlődését áldozatkészen segítik."

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.