Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A választásról 1.

2010.08.17

 

Tájékoztató az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban a jelölő szervezetek és független jelöltek részére

 
  
Polgármesterjelölt állítása
 
A polgármester-választáson független jelöltek és - a választási bizottsághoz bejelentett és nyilvántartásba vett - jelölő szervezetek által állított jelöltek indulhatnak.

 

Polgármesterjelölt az lehet, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár,
c) a 100 000-nél több lakosú település esetén a választópolgárok 1%-a, de legalább 2000 választópolgár jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások pontos számáról a polgármesteri hivatalban működő Választási Információs Szolgálatnál érdeklődhet.

 

Az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a jelölő szervezetnek, illetőleg a független jelöltnek be kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.

Ajánlást kizárólag a választási iroda által a választópolgároknak megküldött hivatalos ajánlószelvényen lehet gyűjteni, azok másolása - még a kitöltést megelőzően is - tilos.
 
Nem gyűjthető ajánlószelvény:
a)   munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b)  a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c)    tömegközlekedési eszközön,
d)    állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

 

 Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. Ugyanakkor nincs jogszabályi rendelkezés az augusztus 16-tól kezdhető ajánlószelvény-gyűjtést végző aktivista díjazásának kérdésében.

 

Az ajánlószelvényen - saját adatai mellett - a választópolgár feltünteti az ajánlott jelölt nevét, a jelöltet állító szervezet nevét (akár a hivatalos megnevezéstől eltérő formában, de egyébként minden kétséget kizáró módon megállapíthatóan, például: rövid név, betűszavas rövidítés is elfogadható), illetőleg független jelölt esetében a „független” megjelölést. Amennyiben két vagy több szervezet közös jelöltet kíván állítani, az ajánlószelvényen valamennyi érintett szervezet nevét fel kell tüntetni.

 
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
a)   nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b)   nem teljes körűen kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
c)   az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
 
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több polgármester-jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Tekintettel arra, hogy az érvénytelen ajánlások miatt mindig kevesebb a figyelembe vehető ajánlások száma, mint amennyi ajánlószelvényt leadnak a jelölt bejelentésekor, érdemes ráhagyással gyűjteni.
 
Az ajánlószelvényekről, illetőleg az azokon feltüntetett adatokról másolatot készíteni szigorúan tilos. Ha a jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt nem adja le az összes, általa gyűjtött ajánlószelvényt, akkor a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie, erről jegyzőkönyvet kell készítenie, és a jegyzőkönyvet 2010. szeptember 9-én 16.00 óráig át kell adnia a helyi választási bizottságnak.
 
A jelöltet 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottságnál. A bejelentést az E jelű formanyomtatványon kell megtenni, mellékelve az ajánlószelvényeket.

 

Ha a kisebbséget képviselő jelölt kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is feltüntessék a szavazólapon, az E nyomtatványhoz csatolni kell az N jelű nyomtatványt is.

 
A jelöltet a helyi választási bizottság a bejelentését követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba.
 
Ha a választópolgárt több helyen is polgármesterjelöltnek ajánlották, legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el.
 
A 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település polgármesterjelöltje egyidejűleg ugyanazon településen egy „egyéni listás” és ugyanazon megyében egy megyei listás jelölést fogadhat el.
 
  
Megyei lista állítása
 
Megyei listát - a választási bizottsághoz bejelentett és nyilvántartásba vett - jelölő szervezetek állíthatnak.
 
Megyei listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a megye településeinek - ide nem értve a megyei jogú várost - választópolgárai legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Közös megyei listát közös ajánlások alapján akkor lehet állítani, ha a jelölő szervezetek a megye településeinek - ide nem értve a megyei jogú várost - választópolgárai legalább 1%-ának, de legkevesebb 2000 választópolgár ajánlását összegyűjtötték. A listaállításhoz szükséges ajánlások pontos számáról a területi választási irodában működő Választási Információs Szolgálatnál lehet érdeklődni.
 
Az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a jelölő szervezetnek be kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.
 
Ajánlást kizárólag a választási iroda által a választópolgároknak megküldött hivatalos ajánlószelvényen lehet gyűjteni, azok másolása - még a kitöltést megelőzően is - tilos.
 
Nem gyűjthető ajánlószelvény:
a)   munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b)  a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c)    tömegközlekedési eszközön,
d)    állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
 

Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. Ugyanakkor nincs jogszabályi rendelkezés az augusztus 16-tól kezdődő ajánlószelvény-gyűjtést végző aktivista díjazásának kérdésében.

 
Az ajánlószelvényen - saját adatai mellett - a választópolgár feltünteti a listát állító szervezet nevét (akár a hivatalos megnevezéstől eltérő formában, de egyébként minden kétséget kizáró módon megállapíthatóan, például: rövid név, betűszavas rövidítés is elfogadható). Amennyiben két vagy több szervezet közös listát kíván állítani, az ajánlószelvényen valamennyi érintett szervezet nevét fel kell tüntetni.
 
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
a)   nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b)   nem teljes körűen kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
c)   az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
 
Aki ugyanazt a listát többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több listát is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Tekintettel arra, hogy az érvénytelen ajánlások miatt mindig kevesebb a figyelembe vehető ajánlások száma, mint amennyi ajánlószelvényt leadnak a lista bejelentésekor, érdemes ráhagyással gyűjteni.
 
Az ajánlószelvényekről, illetőleg az azokon feltüntetett adatokról másolatot készíteni szigorúan tilos. Ha a jelölő szervezet nem adja le az összes, általa gyűjtött ajánlószelvényt, akkor a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie, erről jegyzőkönyvet kell készítenie, és a jegyzőkönyvet 2010. szeptember 9-én 16.00 óráig át kell adnia a helyi választási bizottságnak.
 
A listát 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a területi választási bizottságnál. A bejelentést az L jelű formanyomtatványon kell megtenni, mellékelve az ajánlószelvényeket.

 

A listán állított minden jelölthöz mellékelni kell az SZ jelű formanyomtatványt.

 
A megyei listán legfeljebb háromszor annyi jelöltet lehet állítani, mint a listáról megszerezhető mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg. A lista bejelentése után azonban a sorrendet nem lehet módosítani, új jelöltet nem lehet a listára felvenni, a listán szereplő jelöltet a jelölő szervezet nem vetetheti le a listáról, s a jelölő szervezet a listát nem vonhatja vissza. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesik (elveszíti választójogát vagy írásban lemond a jelölésről), helyére a listán soron következő jelölt lép.
 
Közös lista állítása csak a listát állító jelölő szervezetek képviselőinek egybehangzó nyilatkozatával lehetséges. A választási szervek a közös listával kapcsolatos ügyekben egy kijelölt személyen keresztül tartják a kapcsolatot, ezért ennek a személynek az adatait is meg kell adni a listaállításkor.
 
A megyei listát és az azon szereplő jelölteket a területi választási bizottság a bejelentésüket követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba.

Ha a választópolgárt több megyei listán is jelöltnek állították, legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el. 

 

A megyei listás jelölt egyidejűleg ugyanazon megyében egy településen - amely nem megyei jogú város - egy polgármester-jelölést és egy „egyéni listás” vagy egyéni választókerületi képviselő-jelölést fogadhat el.

 

 

Delegálás a választási bizottságokba

 
A polgármester-jelöltet, „egyéni listás” jelöltet, egyéni választókerületi jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint független jelöltek a helyi választási bizottságba, a megyei listát állító jelölő szervezetek a területi választási bizottságba, a fővárosi listát, főpolgármester-jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független főpolgármester-jelöltek a Fővárosi Választási Bizottságba jogosultak egy-egy tagot megbízni. A fent felsoroltak a szavazatszámláló bizottságokba is megbízhatnak egy-egy tagot.
 
A megbízott tagot a jelölt, illetőleg a lista jogerős nyilvántartásba vételét követően, de legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási iroda vezetőjénél. A bejelentés során meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát.
 
A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett képviselője vagy az általuk adott írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott személy jogosult, de a meghatalmazással rendelkező képviselő további meghatalmazást is adhat.
 
A közös listát állító jelölő szervezetek közösen bízhatnak meg tagot a választási bizottságokba.
 
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezető, közigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője, valamint jelölt. Az olyan választási bizottságoknak, amelyek a jogorvoslati eljárásban egymással döntési, döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek tagjai az egymással hozzátartozói kapcsolatban álló személyek.
 
A független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet által megbízott választási bizottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott tagokéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt vesz benne, a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerhet. A tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat azonban sem az őt megbízó jelölő szervezet vagy független jelölt részére, sem bárki másnak nem adhatja ki!
 
A választás állami költségvetéséből nem jár tiszteletdíj a megbízott tagok részére, a jelölő szervezet vagy a független jelölt azonban díjazásban részesítheti az általa megbízott tagot.
 
 
Adatszolgáltatás a jelöltek, jelölő szervezetek részére
 
Annak érdekében, hogy a jelöltek és a jelölő szervezetek a kampány során közvetlenül is megszólíthassák a választópolgárokat, jogszerűen hozzájuthatnak a választópolgárok név- és címadataihoz.
 
A jelöltek, valamint a jelöltet, listát állító jelölő szervezetek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától 2010. szeptember 13-át követően - díjfizetés ellenében - megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét. Az adatokat nem, életkor vagy lakcím szerinti csoportosításban is lehet kérni. Annak érdekében, hogy a fenti időpontot követően haladéktalanul teljesíthesse a hivatal az adatszolgáltatást (amelynek előkészítése igencsak időigényes), célszerű az igényt már korábban bejelenteni.
 
Az egyes településeken a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző) lehet kérni a közszemlére tett névjegyzék másolatát, amelyet 2010. szeptember 13-át követően kaphatnak meg a jelöltek, illetőleg a jelöltet, listát állító pártok, szavazóköri bontásban. Ezt az adatszolgáltatást csak papíron tudja teljesíteni a jegyző.
 
A fenti adatszolgáltatások keretében megszerzett adatokat kizárólag a választási kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, jogosulatlan személynek, szervezetnek, más jelöltnek, pártnak történő átadásuk tilos. Az adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2010. október 3-án meg kell semmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet 2010. október 6-án 16.00 óráig át kell adni az adatszolgáltatónak.
 
A választási kampány céljára más állami vagy önkormányzati szerv személyes adatot nem szolgáltathat a jelöltek, jelölő szervezetek részére.
 

 

Választási kampány

 
● Kampányidőszak, kampánycsend
 
Választási kampánytevékenységet folytatni a választás kitűzésétől kezdve 2010. október 2-án 24.00 óráig lehet.
 
Választási kampány a választópolgárok választási akaratának bármilyen módon történő befolyásolása, így különösen a választási program ismertetése, jelölt, lista vagy jelölő szervezet népszerűsítése, választási gyűlés szervezése, plakát elhelyezése (stb.).
 
2010. október 3-án 0.00 órától 19.00 óráig kampánycsend van, ekkor kampánytevékenységet folytatni tilos. A kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.
 
A kampánycsend megsértése megvalósul akkor is, ha a tilalmazott tevékenységet nem jelölt vagy jelölő szervezet végzi, sőt abban az esetben is, ha az senkinek sem róható fel vagy az elkövetője ismeretlen: elegendő a kampánycsendsértés tényének megvalósulása.
 
● Plakát
 
A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát olyan sajtóterméknek minősül, amely engedély és bejelentés nélkül előállítható. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
 
Plakát a következő korlátozásokkal helyezhető el:
 
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
 
Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
 
A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
 
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
 
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010. november 2-ig köteles eltávolítani.
 
● Választási gyűlés
 
A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik.

 

A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.

 
A választási gyűlésre a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya nem terjed ki, így azt nem kell bejelenteni a rendőrségnek, ugyanakkor azonban a közterület használatáról szóló rendelkezéseket be kell tartani.
 
● Médiakampány
 
A kampányidőszakban a műsorszolgáltatók a jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.
 
A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók 2010. szeptember 18-tól szeptember 30-ig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölő szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését.

 

Az országos közszolgálati műsorszolgáltatók 2010. október 2-án közreadják annak a nyolc jelölő szervezetnek a választási összefoglalóját, amelyek országos összesítésben a legtöbb képviselő- és polgármester-jelöltet állították.

 

Országos Választási Iroda / Bán Balázs

 
 
Forrás: http://www.valasztas.hu
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.